Publikacje i referaty | Dariusz Gzyra


Zapraszam do lektury niektórych moich tekstów i wywiadów. Zainteresowanych współpracą (publikacją tekstu, wywiadem, komentarzem, zorganizowaniem wykładu, prezentacji, warsztatu itd.) proszę o kontakt.

Autorstwo książek

Rozdziały w monografiach

 • Suwerenność w epoce antropocenu. Od ubezwłasnowolnienia do zoopoleis (w: D. Probucka (red.) Etyka i ekologia, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2022)
 • Criticism of Miles Olson’s concept of hunting (w: D. Probucka (red.), The Ethical Condemnation of Hunting, Peter Lang Verlag, Berlin 2022)
 • Wokół ZoopolisPozaludzkie obywatelstwo, rezydentura i suwerenność w teorii politycznej (w: M. Skrzeczkowski, J. Jeśman, Naturakultura. Próby z kulturoznawstwa krytycznego III, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2022)
 • Problemy pracy zwierząt. Wokół myśli Kendry Coulter (w: E. Łoch, D. Piechota, A. Trześniewska-Nowak (red.), „(Nie)zapomniane zwierzęta”, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2021)
 • Teoria praw zwierząt Toma Regana (w: T. Gardocka, A. Gruszczyńska (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012)
 • Przykłady krytyki współczesnej teorii praw zwierząt (w: J. Tymieniecka-Suchanek (red.), Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014)
 • Teoria praw zwierząt Toma Regana a etyka środowiskowa (w: D. Dzwonkowska, M. Latawiec, D. Gzyra, J. Lejman, M. Twardowski, J. Tymieniecka-Suchanek, Filozofia wobec świata zwierząt, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015)
 • Problem osobowości zwierząt pozaludzkich we współczesnej teorii praw zwierząt (w: E. Łoch, A. Trześniewska, D. Piechota, „Emancypacja zwierząt?”, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2015)
 • Speciesism, veganism, carnism… luki leksykalne jako luki etyczne – (w: Z. Ładyga, J. Włodarczyk, Po humanizmie. Od technokrytyki do animal studies, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016)
 • Pojęcie wartości przyrodzonej w teorii praw zwierząt Toma Regana (w: K. Maciąg, P. Wiatr, Filozofia wobec dylematów współczesności, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016)
 • Odmiany abolicjonizmu. Zarys nowej klasyfikacji (w: J. Roś, K.M. Wieczorek (red.), Ludzkie, nie-ludzkie, arcyzwierzęce. Animalocentryzm?, Wydawnictwo Leimak, Siemianowice Śląskie, 2016)
 • Poza dychotomię okrucieństwo-życzliwość – ku rozpoznaniu wartości życia zwierząt  (w: P. Szczepańczyk (red.), Cierpienie i różne jego aspekty, Wydawnictwo Unitas, Siedlce 2016)
 • Problemy ekstensjonizmu etycznego (w: B.A. Nowak, K. Maciąg (red.), Filozoficzne rozważania o naturze człowieka, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2017)
 • Studia nad zwierzętami – poza (urojoną) bezstronność, [w:] Sprawiedliwość dla zwierząt, red. B. Błońska, W. Gogłoza, W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, Instytut Nauk Prawnych PAN, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”, Warszawa 2017
 • Prawa nieistniejących zwierząt. Paradoksy abolicjonizmu Gary’ego L. Francione (w: E. Łoch, D. Piechota, A. Trześniewska (red.), Między empatią a okrucieństwem, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2017)
 • Ściana lasu (w: O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce, red. P. Czapliński, J.B. Bednarek, D. Gostyński, Książka i Prasa, Warszawa 2019)
 • Ogród zoologiczny: od indoktrynacji do edukacji (w: K. Mrówka, D. Gzyra, M. Haraburda, M. Murzyn (red.), Wybrane zagadnienia filozoficzne dydaktyki i pedagogiki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019)
 • Krytycznie o koncepcji myślistwa Milesa Olsona (w: D. Probucka (red.), Etyczne potępienie myślistwa, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS 2020)
 • Wolność bycia dobrym (w: Aktywizm prozwierzęcy: instrukcja obsługi, Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Kraków 2014)

Posłowia, wstępy, wprowadzenia itp.

Odcinki autorskiego podcastu „Ważne nieważne”:

Rekomendacje książek (blurby):

Artykuły opublikowane

Pozostałe artykuły

Artykuły w druku

 • Suwerenność w epoce antropocenu. Od ubezwłasnowolnienia do zoopoleis

Artykuły w recenzji

 • Od Rydera do Mardera. Ewolucja pojęcia szowinizmu gatunkowego
 • Etyczne aspekty hermeneutyki środowiskowej
 • Stanowisko umiarkowanej dobroczynności
  [Recenzja książki Krzysztofa Smykowskiego „Człowiek i zwierzęta.
  Szkice teologicznomoralne”. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2020]

Artykuły w przygotowaniu

 • Taksonomia moralności. O granicach gatunkowych i ich przekraczaniu
 • Carnism, niewidzialna ideologia. Norma kulturowa traktowania zwierząt pozaludzkich na podstawie prac Melanie Joy
 • Kiedy myślistwo ma twarz kobiety (publikacja poseminaryjna)
 • Portret jako forma aktywizmu (publikacja pokonferencyjna)
 • Wyzwolenie poprzez ograniczenie (publikacja pokonferencyjna)
 • Nowoczesna wspólnota i zwierzęta – szkic krytyki (publikacja pokonferencyjna)
 • Pojęcie dobrostanu jako narzędzie szowinizmu (publikacja pokonferencyjna)
 • O abolicję wegetarianizmu (publikacja pokonferencyjna)

Felietony dla Krytyki Politycznej:

 1. Holandia zakaże hodowli zwierząt dla futer
 2. Bojkot konsumencki? Możemy zrobić dużo więcej – rozmowa z Dobrusią Karbowiak z Otwartych Klatek
 3. Niekompletny apel o ochronę stworzenia
 4. Mięso skażone mięsem
 5. Czy zwierzęta potrzebują nowego Jezusa?
 6. Szara strefa zabijania
 7. Nie rób cyrku ze zwierząt
 8. Inteligentne życie na Ziemi – rozmowa z Katarzyną Biernacką ze Stowarzyszenia Empatia
 9. Ile mogą znieść dzieci?
 10. To my tworzymy dylematy premiera
 11. Przeciwko eksperymentom na zwierzętach
 12. Poszerzony spór o rzeź
 13. Zwierzęta wykluczone
 14. Ogród genetyczny, czyli zoo bez zwierząt
 15. Zwierzęta i ich studia
 16. W poszukiwaniu niewinnego języka
 17. Ofiary przesądów
 18. Mały aktywizm wielu jest wielki
 19. Bezprawie zwierząt
 20. Podmiotowość pieska
 21. Weganizm. Schudnij. Uzdrów ciało. Zmień świat. I lekturę
 22. Nieludzcy pracownicy
 23. Ekumeniczny totalitaryzm wszech czasów
 24. Sama odmowa spożywania mięsa nie uczyni naszego sumienia czystym – rozmowa z dr hab. Dorotą Probucką, autorką książki „Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt”
 25. Godność w bagnie
 26. Terlikowski ma rację!
 27. Czworonożni oprawcy, zbrodniarze w piórach
 28. Kaczka niewidka
 29. Przemoc na zlecenie
 30. Ruch wyzwolenia podobnych do ludzi
 31. Nie oburza mnie estetyzacja cierpienia. Bardziej jego trywializacja – rozmowa z Dorotą Łagodzką
 32. Papież weganin
 33. Cudzoziemiec bez własnej ziemi
 34. Krzywdzące granice
 35. Przełom w sprawie zwierząt w cyrkach!
 36. Spór, o który możemy być mądrzejsi… lub głupsi
 37. Wegańska krew
 38. Miasto, które promuje weganizm
 39. Zapomniany wymiar przemocy domowej
 40. Ofiary przemysłu mlecznego
 41. Święto zdechłych
 42. Dziękuję za świńskie oczy
 43. Zabijanie na żywo
 44. Na marginesie „Pokotu”: wytyczne dla sztuki nieostrożnej
 45. Jagnię w Auschwitz
 46. Sekretny koniec życia krów
 47. Nadzieja oparta na dowodach
 48. Emancypacyjna siła podatku… od mięsa
 49. Zwierzęta w cieniu światełka do nieba
 50. Ofiar nie było
 51. O różnicy pomiędzy pedofilią i krzywdzeniem zwierząt
 52. O wartości wywrotowych słów
 53. Prawo do mięsa (i innych tradycyjnych wartości)
 54. Weganizm prawem chroniony
 55. Odcienie cierpienia
 56. Oko za oko, rzeź za rzeź
 57. Spór o Spurek, czyli o świętej dowolności konsumpcji
 58. Zły dotyk normy społecznej
 59. Dekomunowirus?
 60. Co się należy w dobie pandemii?
 61. Arnadowscy muszą odejść!
 62. Koniec eksperymentu przemysłu futrzarskiego
 63. Kto pochyli się nad rolnikiem leżącym Rejtanem?
 64. Bądźcie tak dobrzy i się zaszczepcie
 65. Jak wybrnąć z bycia mleczarnią?
 66. Fortyfikacja, głupcze! Rzecz o żywności funkcjonalnej
 67. Lewe alibi, czyli wszyscy jesteście sprawcami
 68. Żadnych zaś praw zwierząt nie znamy
 69. Samotność polityczna
 70. Umiarkowanie zabija najlepiej
 71. Zadbaj o radykalizm!
 72. Miraż dobrotliwej reformy
 73. Problemy rolników i z rolnikami
 74. Poza zakazofobię
 75. Poza logikę wojny
 76. Sen o wegańskiej Warszawie
 77. Jak opłakiwać masową śmierć?
 78. Szukam dowodów zbrodni (rozmowa z Elwirą Sztetner)
 79. Przywilej polaryzacji

Tłumaczenia

 • Zaświadczając o zwierzętach: obrazy i polityka widzenia – Sunaura Taylor (tłumaczenie z pisma „Antennae” nr 26 / jesień 2013, opublikowane w Magazynie Sztuki nr 5 z grudnia 2014 r.)

Wybrane wywiady

Recenzje

Referaty (konferencje)

 • „Pozaludzki wymiar wojny w Ukrainie” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda a dyskursy narodowe w kulturach Europy Środkowo-Wchodniej, organizowanej przez Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (Art Inkubator, Sopot, 24-26.11.2022 r.)
 • „Pomiędzy zniszczeniem i tworzeniem porządku. O przemocy wobec zwierząt” – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zwierzęta jako ofiary przemocy”, Studenckie i Doktoranckie Koła Naukowe Praw Zwierząt, działające przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (online, 20 maja 2022 r.)
 • „Czy zwierzęta powinny mieć prawa polityczne? Odpowiedź Alasdaira Cochrane’a” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problematyka ochrony zwierząt”, Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami, Prawa Rolnego i Ochrony Środowiska przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (online, 14 maja 2022r.)
 • „Od wyzwolenia zwierząt do sentiokracji. Wybrane propozycje interwencji semantycznych” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zwierzę i człowiek w jednym (nie) stali domu. Aporetyczności animalistyczne na przestrzeni dziejów”, Instytut Archeologii Organizatorzy: Koło Naukowe Starożytnego Egiptu KeMeT oraz Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury” (Warszawa, 25-26 stycznia 2020 r.)
 • „Od wyzwolenia zwierząt do sentiokracji. Wybrane propozycje interwencji semantycznych” – Konferencja „Kultura wykluczenia? VII Odsłona: Zwierzaki”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Etyki Szczegółowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Kraków, 15-17.11.2019 r.) [ABSTRAKT]
 • „Użyteczność jako kryterium ochrony zwierząt” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku” – Różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Poznań, 14-15.10.2019 r.) [ABSTRAKT]
 • „Dlaczego aktywizm społeczny w skali mikro jest istotny?” – Konferencja „Rzecznictwo w imieniu zwierząt i przyrody. Jak chronić środowisko i zwierzęta na co dzień”, Instytut Filozofi i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polskie Towarzystwo Etyczne, Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwo Rekreacyjnemu (Kraków, 9.05.2019 r.)
 • „Zwierzęcy suwereni w erze antropocenu” – II Ogólnopolska Konferencja „Dzikie zwierzęta wśród nas”, Fundacja Aniwel (Warszawa, 24-25.11.2018 r.)
 • „Deanimalizacja – zwierzę jako brakujący punkt odniesienia” – X Międzynarodowe Forum Etyczne „Moralny status zwierząt”, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Kraków, 20-22 czerwca 2018 r.) [ABSTRAKT]
 • „Problem edukacji w ogrodzie zoologicznym” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filozoficzne podstawy dydaktyki i pedagogiki”, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogiczneg im. KEN w Krakowie, Filozoficzne Koło Naukowe „Arche” (Kraków, 20-21.04.2018 r.)
 • „O abolicję wegetarianizmu” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestrzenie posthumamizmu i ekologii”, Instytut Kultury Europejskiej UAM, Zakład Kultury Współczesnej i Multimediów (Gniezno, 18-19.04.2018 r.)
 • „Pojęcie dobrostanu jako narzędzie szowinizmu” – Ogólnopolska Konferencja „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku – Dobrostan zwierząt w różnych perspektywach”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Poznań, 29-30.09.2017 r.) [ABSTRAKT]
 • „O krzywdzie odbierania życia – głosy wybrane” – III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” ZOOTANATOS, Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) w Katowicach (Katowice, 25-26.09.2017 r.) [ABSTRAKT]
 • „Etyczna aktualizacja języka w kontekście prac Joan Dunayer” – II Międzynarodowa Konferencja „Badania porównawcze nad językiem i kulturą – brudne, odrażające, niechciane”, Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, 18-19 września 2017 r.) [ABSTRAKT]
 • „Nowoczesna wspólnota i zwierzęta – szkic krytyki” – III Międzynarodowa, VIII Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja NATURA-CZŁOWIEK-KULTURA, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Kraków, 23-25.06.2017 r.) [ABSTRAKT]
 • „Problemy ekstensjonizmu etycznego” – V Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Lublin, 27-28 maja 2017 r.) [ABSTRAKT]
 • „Czworonożni oprawcy, zbrodniarze w piórach. O motywie zamiany ról” – Ogólnopolska Konferencja „TROSKA i OKRUCIEŃSTWO. O zwierzętach, etyce, utopii i działaniu”, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (Poznań, 22-24 kwietnia 2017 r.) [ABSTRAKT]
 • „Wyzwolenie poprzez ograniczenie” – Ogólnopolska Konferencja „Co nas wyzwala, co nas zniewala”, Koło Socjologów SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warszawa, 7 kwietnia 2017 r.) [ABSTRAKT]
 • „Portret jako forma aktywizmu” – Konferencja Naukowa „Czy obrazy rządzą ludźmi?”, Zakład Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warszawa, 16-17 marca 2017 r.) [ABSTRAKT]
 • „Propozycja nowej klasyfikacji współczesnych nurtów działania na rzecz zwierząt” – Ogólnopolska Konferencja „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku: hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie”, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Poznań, 30.09-1.10.2016 r.) [ABSTRAKT]
 • „Pragmatyczny abolicjonizm” – CARE – Conference on Animal Rights in Europe, University of Social Sciences and Humanities (Warsaw, 29th-31st July 2016) [ABSTRAKT]
 • „Czy jednostki są odpowiedzialne za masową eksploatację zwierząt?” – IX Międzynarodowe Forum Etyczne „Etyka i odpowiedzialność”, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Kraków, 22-24 czerwca 2016 r.) [ABSTRAKT]
 • „Ekofeminizm i etyka troski a teorie praw zwierząt” – II Konferencja Filozoficzna „Od mniemań do wiedzy (?)”, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Kraków, 18-19 czerwca 2016 r.) [ABSTRAKT]
 • „Klasyfikacja współczesnych nurtów działania na rzecz zwierząt” – ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona zwierząt w ujęciu interdyscyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, 23 maja 2016 r.) [ABSTRAKT]
 • „Ekstensjonizm etyczny a antropocentryzm” – konferencja naukowa „Humanizm – antyhumanizm”, Zakład Antropologii Filozoficznej, Instytut Filozofii UAM, Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej (Poznań, 20-21 maja 2016 r.) [ABSTRAKT]
 • „Poza dychotomię okrucieństwo-życzliwość – wartość życia zwierząt w wybranych teoriach praw zwierząt” – konferencja „Cierpienie i o nim interdyscyplinarnie” – Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW (Warszawa, 22 stycznia 2016 r.) [ABSTRAKT]
 • „Pojęcie wartości przyrodzonej w teorii praw zwierząt Toma Regana” – II Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, 12-13 grudnia 2015 r.) [ABSTRAKT]
 • „Carnism – niewidzialna ideologia. Norma kulturowa traktowania zwierząt pozaludzkich na podstawie prac Melanie Joy” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa UKRYTE W KULTURZE, Instytut Kultury Polskiej UW (Warszawa, 10–11 grudnia 2015 r.) [ABSTRAKT]
 • „Zwierzęta pozaludzkie jako podmioty polityki. Koncepcja zoopolis i jej krytyka” – II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy byt”: ZWIERZĘ/JĘZYK/EMOCJE, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, 21 i 22 września 2015 r.) [ABSTRAKT]
 • „Rola animal studies w zmianie postaw wobec zwierząt” – konferencja „Sprawiedliwość dla zwierząt”, Stowarzyszenie Otwarte Klatki i Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN (Warszawa, 9-10 maja 2015 r.)
 • „Aktywizm a akademizm. Po co są studia nad zwierzętami” – konferencja „Troska i okrucieństwo. O miejscu zwierząt w ludzkim świecie”, Biblioteka Uniwersytecka UAM (Poznań, 14-16 listopada 2014 r.)
 • „Od Rydera do Mardera. Ewolucja pojęcia szowinizmu gatunkowego” – Ogólnopolska Konferencja „Kultura wykluczenia?” II odsłona: wykluczenie ekonomiczno-społeczne, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 14-16 listopada 2014 r.) [ABSTRAKT]
 • Carnism, niewidzialna ideologia. Norma kulturowa traktowania zwierząt pozaludzkich na podstawie prac Melanie Joy” – konferencja „Normatywność w kulturze reguły – argumentacje – praktyki”, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 7-8 listopada 2014 r.) – [ABSTRAKT]
 • Speciesism, veganism, carnism… Luki leksykalne jako luki etyczne” – konferencja „Język, kultura, komunikacja”, Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej oraz Komisja Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk oddział we Wrocławiu (Opole, 29 września 2014 r.) – [ABSTRAKT]
 • „Zwierzęta w reklamie mięsa. Na marginesie raportu” – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Mięso!”, Instytut Kulturoznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Warszawa, 23-24 czerwca 2014 r.) [ABSTRAKT]
 • Jednostki jako całości. Teoria praw zwierząt Toma Regana a etyka środowiskowa” – II konferencja naukowa „Współczesne problemy filozofii środowiskowej”, Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, 12.06.2014 r.) [ABSTRAKT]
 • „Zdolność do odczuwania (sentiency) w teorii praw zwierząt Toma Regana” – międzynarodowa konferencja „Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?”, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 12-14 marca 2014 r.) [ABSTRAKT]
 • „Po co zwierzętom prawa? Przykłady krytyki współczesnych teorii praw zwierząt” – I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek — Inny/Obcy Byt, „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny”, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, 8-9 maja 2013 r.) [ABSTRAKT]
 • „Problem osobowości zwierząt pozaludzkich we współczesnej teorii praw zwierząt” – ogólnopolska konferencja „Takie jak my?” (Szczecin, 28-30 września 2012 r.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny [ABSTRAKT]

Referaty (seminaria/sympozja)

 • „Krzywda” – wystąpienie na cyklicznym sympozjum „Animal studies dla zaawansowanych”, organizowanym na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 12 marca 2022 r.)
 • „Weganizm jako przekonanie chronione prawem” – IV ogólnopolskie seminarium poświęcone studiom nad weganizmem w kontekście badań literackich i kulturowych „Transfiguracje weganizmu. Materialne i nie-materialne aspekty diety bezmięsnej”, Uniwersytet Śląski i Wyższa Szkoła Humanitas (online, 16 grudnia 2021 r.)
 • „Zwierzęcy suwereni w erze antropocenu” – w ramach cyklu seminariów w Zakładzie Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, 29 stycznia 2020 r.)
 • „Marii Grodeckiej przedmowa do weganizmu w Polsce” – II Ogólnopolskie seminarium poświęcone studiom nad weganizmem: „Narracje weganizmu: reprezentacje/interpretacje/inspiracje”, Zakład Teorii Literatury i Kultury, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Uniwersytet Śląski (Sosnowiec, 26 czerwca 2019 r.)
 • „Weganizm a reduktarianizm i kampanie jednotematyczne” – I Ogólnopolskie Seminarium „Studia nad weg(etari)anizmem w kontekście badań literackich i kulturowych. Dylematy i perspektywy”, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Zakład Teorii Literatury i Kultury Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, 28 maja 2018 r.) [ABSTRAKT]
 • „Kiedy myślistwo ma twarz kobiety” – interdyscyplinarne seminarium naukowe „Polowanie w XXI wieku. »Dobrzy myśliwi« i »złe bobry«, czyli aporie cywilizacji”, zorganizowane przez Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, 19 stycznia 2017 r.)
 • „Podmiototwórczy potencjał intersubiektywności międzygatunkowej” – interdyscyplinarne seminarium naukowe „Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia” zorganizowane przez Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, 9 maja 2016 r.)
 • „Czy stosowanie przemocy w obronie zwierząt może być usprawiedliwione? Odpowiedź Toma Regana” – interdyscyplinarne seminarium „Zwierzęce” zorganizowane przez Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, 20 października 2014 r.) [ABSTRAKT]

Organizacja konferencji naukowych

 • Członkostwo w Komitecie Naukowym konferencji Kultura wykluczenia? VIII odsłona: Ofiary – Milczenie (Kraków, 6-8.listopada 2020 r.)
 • Członkostwo w Komitecie Naukowym konferencji Kultura wykluczenia? VII odsłona: Zwierzaki (Kraków, 15-17 listopada 2019 r.)
 • Członkostwo w komisji naukowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ZOO(logiczne?). Ogrody zoologiczne w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych”, zorganizowanej przez Studenckie koło naukowe Animal Studies przy Wydziale „Artes Liberales” UW oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW (Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, 15–16 marca 2019 r.)
 • Współorganizacja X Międzynarodowego Forum Etycznego „Moralny status zwierząt”, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Kraków, 20-22 czerwca 2018 r.)
 • Członkostwo w Radzie Naukowej III Międzynarodowej, VIII Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji NATURA-CZŁOWIEK-KULTURA (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Kraków, 23-25.06.2017 r.)
 • Koncepcja, organizacja i moderacja panelu „Studia nad zwierzętami” w ramach III Międzynarodowej, VIII Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji
  NATURA-CZŁOWIEK-KULTURA (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  (Kraków, 23-25.06.2017 r.)
 • Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym IX Międzynarodowego Forum Etycznego, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Kraków, 22-24.09.2016 r.)

Wybrane panele dyskusyjne/debaty

 • Strategie i efekty działań na rzecz zwierząt (luty 2010) – panel dyskusyjny towarzyszący wystawie „Wszystkie stworzenia duże i małe”, z udziałem Jacka Bożka (Klub Gaja), Jacka Winiarskiego (Greenpeace Polska) i Dariusza Gzyry (Empatia) (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa)
 • Zwierzę – żywe tworzywo artysty? (październik 2012) – debata, z udziałem prof. Danuty Ślęczek-Czakon (Uniwersytet Śląski), Daniela Malińskiego, dr Tomasza Pietrzykowskiego (Uniwersytet Śląski) oraz Dariusza Gzyry (Empatia) (Czytelnia Sztuki, Muzeum w Gliwicach)
 • Czy zwierzę to rzecz? (listopad 2012) – debata inaugurująca cykl spotkań „Jak urządzić świat?” organizowanych przez Gazetę Wyborczą. Uczestnicy: prof. Jan Hartman, prof. Andrzej Elżanowski, Krystyna Naszkowska (Gazeta Wyborcza), Dariusz Gzyra (Empatia) (siedziba Agory, Warszawa)
 • Duchy naszego systemu – debata po premierowym pokazie filmu „Duchy naszego systemu” w ramach X Festiwalu Planete+ Doc w Kinie Muza w Poznaniu (maj 2013) Uczestnicy: Dariusz Gzyra (Stowarzyszenie Empatia), Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) i Patryk Zdrojewski (Stowarzyszenie Otwarte Klatki).
 • Szechita – Halal. O uboju rytualnym (lipiec 2013) – debata zorganizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Uczestnicy: Michael Schudrich (naczelny rabin Polski), prof. Jan Woleński, dr Paweł Borecki (Uniwersytet Warszawski), dr Aneta Wiewiórowska (Akademia Leona Koźminskiego), Dariusz Gzyra (Empatia)
 • O „Zjadaniu zwierząt” (sierpień 2013) – panel dyskusyjny na kanwie książki Jonathana Safrana Foera „Zjadanie zwierząt” i prowadzenie „Krytycznego przeglądu prasy” w ramach Festiwalu Literackiego (Sopot)
 • Empatia wobec zwierząt? (październik 2013) – panel dyskusyjny towarzyszący projekcji filmu „To tylko zwierzęta” w ramach cyklu „Kanon Idei” (Świetlica Krytyki Politycznej, Łódź)
 • Etyka na talerzu (luty 2014) – III spotkanie z cyklu Antropofauna – rozmowy o zwierzętach z perspektywy antropologicznej, organizowanego przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Antropologii Publicznej i Zaangażowanej (IKNAPiZ) przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy: prof. Jan Hartman, Dariusz Gzyra (Empatia)
 • Ekologicznie i etycznie (sierpień 2014) – IV spotkanie z cyklu „Świnia – to brzmi dumnie, czyli spotkania o zwierzętach” (barStudio w Warszawie). Uczestnicy: Joanna Jeśmian i Dariusz Gzyra. Prowadzenie: Dorota Sumińska
 • prowadzenie okołozwierzęcego Krytycznego Przeglądu Prasy w ramach Festiwalu Literackiego (sierpień 2015, Sopot)
 • „BioPolska Wielogatunkowa” – panel dyskusyjny z okazji premiery numeru „bioPolska” pisma „Wakat” (3/2015). Uczestnicy: Michał Czaja, Ola Wasilewska, gościnnie: Dariusz Gzyra
 • „Filozofia wobec świata zwierząt” (marzec 2016) – debata poświęcona książce „Filozofia wobec świata zwierząt”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Etyczne i księgarnię Psyche. Uczestnicy: dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, dr Dominika Dzwonkowska, Dariusz Gzyra. Prowadzenie: Tomasz Stawiszyński (Warszawa, księgarnia Psyche)
 • „Zwierzę, którym jesteś” (marzec 2016) – debata zorganizowana przez redakcję miesięcznika ZNAK i Akademię Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Goście: Olga Tokarczuk, prof. Andrzej Elżanowski, Dariusz Gzyra, dr Andrzej Kruszewicz (Kraków)
 • „Status moralny zwierząt” (lipiec 2016) – debata w ramach XII edycja Festiwalu Globaltica. Uczestnicy: prof. Magdalena Środa, prof. Andrzej Elżanowski, prof. Wojciech Pisula oraz Dariusz Gzyra. Spotkanie poprowadził Piotr Najsztub. Gość specjalny: Prezydent Słupska Robert Biedroń (Gdynia)
 • „Emancypacja zwierząt?” (sierpień 2016) – spotkanie poświęcone książce „Emancypacja zwierząt?”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Etyczne i księgarnio-kawiarnię Tarabuk. Uczestnicy: dr Agnieszka Trześniewska, dr Dariusz Piechota, Dariusz Gzyra. Spotkanie prowadził Marcin Orliński (Warszawa, Tarabuk)
 • Spotkanie z cyklu „Filozofia w ogrodzie (vol. 13)” (15 marca 2017 r.) – o idei praw zwierząt i szowinizmie gatunkowym, prowadzący: Tomasz Stawiszyński, gość: Dariusz Gzyra. Miejsce: Stół Powszechny przy Teatrze Powszechnym w Warszawie
 • Debata „O mięsie– wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać” (9 września 2017 r.) w ramach Warszawskiego Festiwalu Kulturalnego 2017, odbywającego się w Ogrodzie Botanicznym UW
 • „Prawa zwierząt w dobie innowacyjnych technologii: od przeszłości do futurystyki ” – panel dyskusyjny w ramach łódzkich Igrzysk Wolności 2017. Goście: Adam Wajrak, Jaś Kapela, Dariusz Gzyra. Prowadzenie: Przemysław Staciwa. (Łódź, 21.10.2017 r.)
 • Spotkanie premierowe o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w ramach warszawskiego Big Book Festival (23.06.2018 r.). Prowadzenie: Ewa Siedlecka (Polityka)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w ramach festiwalu Spoiwa Kultury w Szczecinie (Szczecin, 30.06.2018 r.)
 • Spotkanie z cyklu „Filozofia w ogrodzie (vol. 5)” (25 lipca 2018 r.) – o eksploatacji zwierząt, etycznym aspekcie weganizmu i książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta”, prowadzący: Tomasz Stawiszyński, gość: Dariusz Gzyra. Miejsce: Ogród Powszechny przy Teatrze Powszechnym w Warszawie
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w Spółdzielni Ogniwo w Krakowie (7 sierpnia 2018 r.). Prowadzenie dr Marcin Urbaniak (Polskie Towarzystwo Etyczne)
 • Udział w panelu dyskusyjnym „Naturalnie. Dobra dieta źródłem zdrowia seniorów” (wraz z Anną Plaszczyk) w ramach Pikniku Pokoleń 2018. Prowadzenie: Agnieszka Cegielska (Warszawa, 18 sierpnia 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w ramach Veganmanii w Gdańsku. Prowadzenie: Małgorzata Piontke (Gdańsk, 19 sierpnia 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w Sopotece. Prowadzenie: Karolina Osowska (Sopot, 20 sierpnia 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w ramach Veganmanii w Krakowie (Kraków, 16 września 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w Hola Lola w ramach Światowego Tygodnia Zwierząt (Rzeszów, 13 października 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie (wraz z Jasiem Kapelą) „GzyraKapelaNowak/premiera Serii z Morświnem” w barStudio. Prowadzenie: Ida Nowak (Warszawa, 17 października 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w Galerii Labirynt. Prowadzenie: Magdalena Łuczyn (Lublin, 21 października 2018 r.)
 • Panel dyskusyjny „Nie zjadamy zwierząt. O nowej etyce, eko literaturze i mięsie” w Big Book Cafe. Goście: Dariusz Gzyra, Adam Pluszka, Dorota Groyecka. Prowadzenie: Łukasz Kamiński (Warszawa, 23 października 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie (wraz z Jasiem Kapelą) po projekcji filmu „Dominion” w warszawskiej Przychodni (Warszawa, 27 października 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Prowadzenie: Magdalena Młynarczyk (Koszalin, 7 listopada 2018 r.)
 • Udział w panelu dyskusyjnym „Bitwa o prawa zwierząt – historia ruchów prozwierzęcych” (wraz z Dorotą Danowską, Krzysztofem Wychowałkiem i Dariuszem Paczkowskim) w ramach Igrzysk Wolności 2018 „Bitwa o historię”. Prowadzenie: Przemysław Staciwa (Łódź, 11 listopada 2018 r.)
 • Panel dyskusyjny o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta”, z udziałem moim i prof. Joanny Hańderek oraz Andrzeja Dominiczaka (Warszawa, 12 listopada 2018 r.)
 • Udział (wraz z Martą Dymek i Dominiką Sontag-Patok) w panelu dyskusyjnym „Powszechna Deklaracja praw zwierząt” w ramach Forum Młodych 2018 w Europejskim Centrum Solidarności. Prowadzenie: Magdalena Charkin-Jaszcza (Gdańsk, 16 listopada 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Prowadzenie: prof. Hanna Mamzer (Poznań, 18 listopada 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w ramach Veganmania Warszawa 2018 (Warszawa, 25 listopada 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” (wraz z Jasiem Kapelą) w Ahimsa Vegan Restaurant. Prowadzenie: Ilona Witkowska (Wrocław, 1 grudnia 2018 r.)
 • Udział w panelu dyskusyjnym „Jak skutecznie pomagać zwierzętom?” (wraz z Karoliną Kuszlewicz) w ramach Veganmania Łódź 2018. Prowadzenie: Orestes Kowalski (Łódź, 16 grudnia 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w ramach Veganmanii w  Łodzi. Prowadzenie: Orestes Kowalski (Łódź, 16 grudnia 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” zorganizowane przez Koło naukowe Animal Studies na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 18 grudnia 2018 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” (wraz z Jasiem Kapelą) w ramach Veganmania Katowice 2019. Prowadzenie: Orestes Kowalski (Katowice, 10 lutego 2019 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Themersonów (Płock, 22 marca 2019 r.)
 • Rozmowa o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” i „Wyzwolenie zwierząt” Petera Singera. Uczestnicy: Adam Pluszka, Dariusz Gzyra. Rozmowa w ramach imprezy Bieg Wegański/Vegan Run (Warszawa, 19 maja 2019 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w CSW Toruń w ramach VII edycji Weganokracji. Prowadzenie: Beata Bielska (Toruń, 25 maja 2019 r.)
 • Spotkanie autorskie o książce „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach w ramach cyklu „Mądre zwierzę” (Katowice, 30 października 2019)
 • Panel dyskusyjny „Polityka, aktywizm i działanie na rzecz zwierząt” w ramach konferencji „Kultura Wykluczenia? VII Odsłona: Zwierzaki”. Uczestnicy: Dariusz Gzyra, Artur Mazur, prof. Joanna Hańderek (Kraków, 16 listopada 2019 r.)
 • Dyskusja po projekcji filmu „Zjadanie zwierząt” w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Prowadzenie: Dorota Suwalska (Nadarzyn, 29 listopada 2019)
 • Dyskusja po pokazie przedpremierowym filmu „Marona – psia opowieść” w Kinie Muranów. Goście: Grzegorz Uzdański, Dariusz Gzyra. Prowadzenie: Anna Serdiukow (Warszawa, 18 grudnia 2019 r.).
 • „#Zezwierzęcej: prawo ludzi/prawa zwierząt” – debata zorganizowana przez Fundację Olgi Tokarczuk i Wydawnictwo Literackie. Goście: Dorota Sumińska, Karolina Kuszlewicz, Dariusz Gzyra. Prowadzenie: Ludwika Włodek. (Wrocław, 11 października 2020 r.)
 • „Milczenie o cierpieniu” – rozmowa z cyklu zapowiadającego konferencję Kultura wykluczenia? VIII odsłona: Ofiary – Milczenie. Prowadzenie: prof. Joanna Hańderek (październik 2020)
 • Weganizm jako przejaw przeformułowania relacji człowiek – zwierzę pozaludzkie” – wystąpienie podczas Okrągłego Stołu programu „Wolni od Ferm”, zorganizowanego przez posłankę do Parlamentu Europejskiego, dr. Sylwię Spurek (online, 29 czerwca 2021 r.)
 • Wystąpienie na Ogólnopolskim Kongresie Praw Zwierząt, zorganizowanym przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Panel edukacyjny. Prelegenci: Tom Justyniarski, Barbara Borzymowska, Jacek Bożek, Dariusz Gzyra. Prowadzenie: Zuzanna Dąbrowska (Warszawa, 14 września 2021 r.)
 • Panel dyskusyjny „Moja siostra kura” w ramach Festiwalu Równości II w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”. Paneliści: prof. Marcin Urbaniak, Dariusz Gzyra, Małgorzata Szadkoswka, Sabina Sosin. Prowadzenie: prof. Joanna Hańderek (Kraków, 26 września 2021 r.)
 • Panel dyskusyjny „Po cóż patrzeć na świnie” po pokazie filmu „Gunda” (reż. Wiktor Kossakowski). Goście: Dorota Łagodzka, Dariusz Gzyra. Organizatorzy: Koło Naukowe Animal Studies, Gutek Film, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowsk, U-jazdowski Kino. Prowadzenie: Michał Matuszewski (Warszawa, 8 grudnia 2021 r.)
 • Panel dyskusyjny „Krzywda zwierząt czujących i kryzys klimatyczny” – spotkanie czwarte w ramach cyklu dyskusji o Manifeście Wegańskim (Kraków-online, 26 stycznia 2022 r.)
 • Panel dyskusyjny „Zwierzęta w cieniu ludzkich konfliktów” – spotkanie piąte w ramach cyklu dyskusji o Manifeście Wegańskim (Kraków-online, 20 kwietnia 2022 r.)
 • Panel dyskusyjny „Siostrzeństwo i solidarność. O wspólnotowym aspekcie weganizmu”, spotkanie szóste w ramach cyklu dyskusji o Manifeście Wegańskim, moderacja – (Kraków-online, 19 maja 2022 r.)
 • Debata „Bydlęce brzemię” z cyklu #Zezwierzęcej, zorganizowana przez Fundację Olgi Tokarczuk. Goście: Maja Madejska, Dariusz Gzyra. Prowadzenie: Ludiwka Włodek. (Wrocław, 22 czerwca 2022 r.)
 • Rozmowa wokół książki „Bydlęce brzemię” Sunaury Taylor, zorganizowana przez Centrum Sztuki Włączającej/Teatr 21 w Warszawie. Goście: Katarzyna Makaruk, Katarzyna Bierzanowska, Dariusz Gzyra. Prowadzenie: Natalia Pamuła. (Warszawa, 16 grudnia 2022 r.)

Wybrane prezentacje i wykłady

 • Pozaludzki wymiar wojny w Ukrainie – wykład gościnny, Katedra Badań Kulturowych, Instytut Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, 5 stycznia 2023 r.)
 • Zbiór poszlak szowinizmu gatunkowego – wykład towarzyszący wysatwie Elwiry Sztetner „Ćwiczenia z empatii”, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy (Bydgoszcz, 27 sierpnia 2022 r.)
 • O odpowiedzialności reprezentacji zwierząt – wykład na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa, Pracownia Tkaniny Artystycznej (Warszawa, 26 maja 2022 r.)
 • Zwierzę, zdolność do odczuwania, podmiot – analiza wybranych elementów języka ustawy o ochronie zwierząt –  wykład w cyklu „Wykłady o prawie zwierząt”, organizator: Stowarzyszenie Prawnicy na rzecz Zwierząt (online, 29 maja 2021 r.)
 • Czy jednostki są odpowiedzialne za masowe wykorzystywanie zwierząt? – wykład w wykład w Wawerskim Centrum Kultury (Warszawa, 14 marca 2019 r.)
 • Jak postrzegamy i jak traktujemy zwierzęta? – wykład w Wawerskim Centrum Kultury Filia Falenica w ramach programu „Kultura i Natura” (Falenica, styczeń 2018 r.)
 • W stronę zoopolis – od projektu do realizacji – wykład towarzyszący wystawie „Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt” w galerii Dizajn BWA Wrocław (Wrocław, styczeń 2018 r.)
 • Zwierzęta w świecie ludzi, ludzie w świecie zwierząt (maj 2017) – wykład w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
 • Koncepcja zoopolis i jej krytyka – wykład w ramach semestru jesiennego 2016/2017 Uniwersytetu Krytycznego, organizowanego przez Krytykę Polityczną (Warszawa, listopad 2016 r.)
 • Prelekcja towarzysząca wystawie Elwiry Sztetner „Człowiek Zwierzę”, Galeria Wolno na skłocie Przychodnia (Warszawa, 2016)
 • Zoopolis: od etyki do polityki – wykład w ramach festiwalu Veganmania, organizowanego przez stowarzyszenie Otwarte Klatki (Katowice, maj 2016)
 • Zoopolis: od etyki do polityki – wykład w ramach VIII Toruńskiego Tygodnia Weganizmu (Toruń, maj 2016)
 • Zoopolis: od etyki do polityki – wykład w ramach festiwalu Veganmania, organizowanego przez stowarzyszenie Otwarte Klatki (Wrocław, maj 2016)
 • Zoopolis: od etyki do polityki (maj 2016) – wykład na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w ramach cyklu spotkań „Wspólny świat. Ekologia w refleksji humanistycznej i w praktyce edukacyjnej”
 • Zwierzęta w świecie ludzi, ludzie w świecie zwierząt (kwiecień 2016) – wykład w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zwierzęta pozaludzkie jako podmioty polityki. Koncepcja zoopolis i jej krytyka (grudzień 2015) – wykład w ramach cyklu Młodzi Wykładają (Klubokawiarnia Chłodna 25, Warszawa)
 • Zoopolis. Od teorii etycznej do politycznej (wrzesień 2015) – wykład w Państwomiasto w Warszawie w ramach cyklu wykładów, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki
 • Wolność bycia dobrym. O tym jak nie być częścią krzywdzącego systemu (wrzesień 2015) – wykład w ramach 25 Henschke Festival w Warszawie
 • 1) Szowinizm gatunkowy 2) O wizerunku zwierząt w reklamie (maj 2015) – prezentacje w ramach Tygodnia Wegetarianizmu w Białymstoku (Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku)
 • Szowinizm słów i obrazu. O statusie zwierząt w języku i reklamie (czerwiec 2014) – prezentacja towarzysząca 12. Kuchni Społecznej w Katowicach (Klub Podróżników – Namaste)
 • Szowinizm gatunkowy (kwiecień 2014) – prezentacja towarzysząca polskiej premierze filmu „Speciesism” (Szowinizm gatunkowy) (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
 • Historia weganizmu. Od marginesu w kierunku środka (luty 2014) – prezentacja w ramach cyklu „Spotkania z weganizmem”, organizowanego przez organizację Basta! Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt (Piwnica Kany, Szczecin)
 • O krzywdzie zwierząt (grudzień 2013) – prezentacja w ramach XIX spotkania Klubu Myśli Ekologicznej (Kinoteatr Rialto, Katowice)
 • 1) Szowinizm gatunkowy, dyskryminacja z powodu przynależności gatunkowej 2) Problem uboju rytualnego w kontekście praw mniejszości – wykłady w ramach warsztatów z prawa antydyskryminacyjnego dla studentów kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie (październik 2013)
 • Aktywizm, weganizm, zmiana społeczna (październik 2013) – prezentacja towarzysząca II Veggie Parade w Krakowie
 • Aktywizm, weganizm, zmiana społeczna (wrzesień 2013) – prezentacja na otwarcie Autonomicznego Centrum Społecznego Cicha 4 (Lublin)
 • Mięso (lipiec 2013) – prezentacja w ramach cyklu „Globalne problemy – lokalne rozwiązania” (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa)
 • 101 form aktywizmu, czyli zmianna nie spada z nieba (maj 2013) – prezentacja w ramach Tygodnia Wegetarianizmu (Bydgoszcz)
 • 101 form aktywizmu, czyli zmianna nie spada z nieba (maj 2013) – prezentacja w ramach V Toruńskiego Tygodnia Weganizmu (Dom Muz, Toruń)
 • 101 form aktywizmu, czyli zmianna nie spada z nieba (kwiecień 2013) – prezentacja (La Pies, Łódź)
 • 101 form aktywizmu, czyli zmianna nie spada z nieba (wrzesień 2012) – prezentacja (Przestrzeń Inicjatyw Twórczych Tektura, Lublin)
 • Współczesna teoria praw zwierząt: Regan, Francione i inni (maj 2012) – prezentacja w ramach cyklu „Animal studies” Uniwersytetu Krytycznego (Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, Gdańsk)
 • Współczesna teoria praw zwierząt: Regan, Francione i inni (maj 2012) – prezentacja w ramach Poznańskiej Kuchni Społecznej w kluboksięgarni Głośna
 • O książkach i życiu wewnętrznym zwierząt (kwiecień 2012) – prezentacja z cyklu „Aktywizm słów” (Tarabuk, Warszawa)
 • O weganizmie (kwiecień 2012) – prezentacja przy okazji projekcji filmu „Making the Connection”, przygotowanego przez The Vegan Society, w ramach Tygodnia Weganizmu 2012 (Traffic, Warszawa)
 • Współczesna teoria praw zwierząt: Regan, Francione i inni (marzec 2012) – prezentacja (Dom Muz, Toruń)
 • O książkach i myślistwie (luty 2012) – prezentacja z cyklu „Aktywizm słów” (Tarabuk, Warszawa)
 • Cyrki, futra i weganizm – o sensowności kampanii jednotematycznych (grudzień 2011) – prezentacja w ramach „Spotkań z weganizmem” (Alert Społeczny Infopunkt, Szczecin)
 • O wątkach zwierzęcych w książkach Johna Maxwella Coetzee (listopad 2011) – prezentacja z cyklu „Aktywizm słów” (Tarabuk, Warszawa)
 • O „Wyzwoleniu zwierząt” Petera Singera (październik 2011) – prezentacja z cyklu „Aktywizm słów” (Tarabuk, Warszawa)
 • O wpływie książek na ruch prozwierzęcy – (wrzesień 2011) – prezentacja z cyklu „Aktywizm słów” w ramach Tygodnia Obywatelskiego (Tarabuk, Warszawa)
 • Zwierzęta w reklamie (maj 2011) – prezentacja w ramach Poznańskich Dni Weganizmu (Ekowiarnia, Poznań)
 • Weganizm a wegetarianizm. Konflikt, współzależność, odmienność? (kwiecień 2011) – prezentacja przygotowana razem z Katarzyną Biernacką w ramach Tygodnia Weganizmu 2011 (Traffic, Warszawa)
 • Abolicjonizm (marzec 2011) – prezentacja w ramach spotkania „Abolicjonizm – radykalizm, czy rozsądna droga do wyzwolenia zwierząt?” z cyklu szczecińskich „Spotkań z weganizmem” (Alert Społeczny Infopunkt, Szczecin)
 • Weganizm w praktyce – (styczeń 2011) – prezentacja w ramach debaty „Diety wegetariańskie – korzyści i zagrożenia”, zorganizowanej przez Wszechnicę Żywieniową Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w SGGW w Warszawie
 • Zwierz medialny? O zwierzętach w mediach i reklamie (grudzień 2010) – prezentacja w Jewish Community Centre of Krakow
 • Schizofrenia moralna, czyli jedne kochasz, drugie zjadasz (czerwiec 2010) – prezentacja przygotowana razem z Katarzyną Biernacką w ramach Tygodnia Weganizmu 2010 (Biosfeera, Warszawa)
 • O zwierzętach w reklamie (maj 2006) – prezentacja w ramach w ramach spotkania „Informacja czy manipulacja?” z cyklu spotkań i warsztatów „Forum poszukujących: konsumpcjonizm kontra twórcze życie” w Łodzi

 Inne

 • Prowadzenie panelu dyskusyjnego „Ludzkie prawa zwierząt” po seansie filmu „Adopciaki” („Sheltered”) w warszawskiej Kinotece w ramach Festiwalu Watch Docs 2022. Rozmowa z udziałem Gabrieli Jarzębowskiej, Justyny Zwolińskiej i Sylwii Polczyńskiej (Warszawa, 3 grudnia 2022 r.)
 • Prowadzenie spotkania autorskiego z Jackiem Karczewskim, autorem książki „Jej wysokość gęś. Opowieści o ptakach” w Księgarni Autorskiej Złote Tarasy (Warszawa, 30 stycznia 2020 r.)
 • Prowadzenie spotkania z dr Marcinem Urbaniakiem „Wokół Manifestu Zwierząt Marca Bekoffa” w ramach Veganmania Warszawa 2019 (Warszawa, 24 listopada 2019 r.)
 • Prowadzenie rozmowy z dr. Sylwią Spurek, kandydatką do Parlamentu Europejskiego z wielkopolskiej listy partii Wiosna, o jej programie politycznym w kwestii praw zwierząt
 • Prowadzenie spotkania promocyjnego ekokrytycznego 42. numeru kwartalnika „Rita Baum”, organizatorzy: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Polskie Towarzystwo Etyczne oraz redakcja kwartalnika „Wakat”. Gość spotkania: dr hab. Marcin Czerwiński (Uniwersytet Wrocławski). Prowadzenie: Dariusz Gzyra (UP) (Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 24 marca 2017 r.)
 • Spotkanie po premierowym pokazie filmu dokumentalnego  „Jutro będzie futro”, przez Fundację Viva! Akcja dla Zwierząt (Ostrołęka, luty 2016 r.)
 • Prowadzenie spotkania „Kohabitacje” z cyklu „Zróbmy TO razem”, zorganizowanego przez Cafe Kulturalna i Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS, z udziałem Gabrieli Jarzębowskiej, Iwony Kossowskiej i Róży Pawlickiej, podejmującego temat aktywności grupowych i koegzystencji (w tym międzygatunkowej) w miastach. (Warszawa, sierpień 2015 r.)
 • Prowadzenie spotkania promocyjnego monograficznego numeru 5 Magazynu Sztuki „Zwierzę, którym więc jestem”, wykład o zwierzętach w sztuce (Kawiarnia Kafle, Szczecin, styczeń 2015 r.)
 • Redakcja monograficznego numeru 5 Magazynu Sztuki „Zwierzę, którym więc jestem”, poświęconego etyce i estetyce w kontekście zwierząt pozaludzkich (publikacja: grudzień 2014)
 • O filozoficznych podstawach idei praw zwierząt (październik 2014 r.) – prowadzenie spotkania autorskiego z dr hab. Dorotą Probucką, Zastępcą Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Etycznego, organizatorką Międzynarodowych Forów Etycznych i autorką m.in. książki „Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt”. (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
 • Dlaczego nie jemy zwierząt? (czerwiec 2013) – prowadzenie spotkania promocyjnego książki Ruby Roth o tym samym tytule, w: MaMa Cafe, Warszawa. Z udziałem Niki Paniki (ex-Post Regiment, Pochwalone)
 • Problemy w promocji weganizmu (maj 2013) – prowadzenie spotkania dyskusyjnego w ramach XI Zjazdu Prozwierzęcego (Szczecin)
 • Ochrona humanitarna zwierząt (2012) – prowadzenie warsztatu w ramach Szkoły Trenerów Edukacji Ekologicznej (Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Źródła” w Łodzi)
 • Prawa zwierząt a polityka (kwiecień 2011) – prowadzenie panelu dyskusyjnego zorganizowanego w ramach Tygodnia Weganizmu 2011. Z udziałem Dominika Uhliga (Gazeta Wyborcza) i Igora Strapko (Krytyka Polityczna). Miejsce: Nowy Wspaniały Świat (Warszawa)
 • O wizerunku zwierząt w mediach (kwiecień 2011) – prowadzenie panelu dyskusyjnego z udziałem Ewy Siedleckiej (Gazeta Wyborcza) i Katarzyny Biernackiej (Empatia) oraz prezentacja wprowadzająca (siedziba Agory, Warszawa)
 • Feminizm a prawa zwierząt (czerwiec 2010) – prowadzenie panelu dyskusyjnego z udziałem Joanny Erbel, Agnieszki Grzybek (Zieloni 2004), Dobrusi Karbowiak (Radykalna Akcja Literacka) i Katarzyny Biernackiej (Empatia) w ramach Tygodnia Weganizmu 2010 (Nowy Wspaniały Świat, Warszawa)
 • Polowaneczko  (czerwiec 2009) – prowadzenie spotkania z Tomaszem Matkowskim, autorem książki „Polowaneczko” (UFA, Warszawa)
 • Psubraty – ochrona humanitarna zwierząt (2007) – prowadzenie warsztatów i pogadanek w warszawskich szkołach w ramach projektu edukacyjnego „Psubraty” Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Źródła”

status_zwierzecia_ksiazka