O mnie

Darek Gzyra

Jestem filozofem, działaczem społecznym, publicystą, wykładowcą na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku antropozoologia. Ukończyłem studia doktoranckie w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zajmuję się kwestiami etycznymi związanymi z relacjami człowieka z resztą zwierząt oraz estetyką. W 2018 roku ukazała się moja książka „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” (Wydawnictwo Krytyka Polityczna), dzięki której w tym samym roku zostałem zgłoszony do nagrody Paszporty POLITYKI. Jestem także autorem licznych artykułów w recenzowanych monografiach oraz czasopismach naukowych, regularnie uczestniczę w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Etycznego. Pełnię rolę redaktora naukowego działu etyka praw zwierząt interdyscyplinarnego rocznika naukowego „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”. Od roku 2014 jestem członkiem Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (LAS-TK) przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W roku 2013 ukończyłem kurs „Zwierzęta, gender i kultura. Analiza polskiej kultury popularnej i wizualnej. Perspektywa (eko)feministyczna” w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

W 2021 roku dołączyłem do grona wykładowców interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Prawa zwierząt” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Będę tam zajmował się tematyką etyki postępowania wobec zwierząt i teorią działania społecznego na rzecz zwierząt.

W roku 2022 rozpocząłem prowadzenie autorskiego podcastu „Ważne nieważne”, wydawanego przez Krytykę Polityczną.

Jestem jednym z twórców Manifestu Wegańskiego.

Od kilku lat rozwijam swoje zainteresowanie studiami nad zwierzętami (animal studies, antropozoologia). Prowadzę grupę Animal studies w Polsce na Facebooku, jestem także twórcą portalu AnimalStudies.pl. Zajmuję się także pracą badawczą w obszarze rodzących się studiów nad weganizmem (vegan studies). Jestem autorem pierwszego w Polsce artykułu naukowego poświęconego prezentacji tego nurtu badawczego: Studia nad weganizmem – nowy obszar badawczy („Edukacja Etyczna” 14/2017). Mój artykuł Weganizm a reduktarianizm („Er(r)go. Teoria–Literatura–Kultura” Nr 38 1/2019) znalazł się w pierwszym w Polsce numerze monograficznym czasopisma naukowego poświęconym studiom nad weganizmem.

W 2003 r. byłem jednym z założycieli nieformalnej grupy „Inicjatywa Empatia”, a rok później Stowarzyszenia Empatia, z którym byłem związany do roku 2014. W latach 2004-2008 i 2013-2014 byłem prezesem Empatii, w latach 2008-2010 członkiem Rady Programowej, w latach 2010-2013 byłem w zarządzie stowarzyszenia. Od 2021 roku jestem członkiem Rady Eksperckiej Green REV Institute.

Od dwudziestu lat regularnie współpracuję z mediami. Wielokrotnie komentowałem kwestie etyki relacji człowieka z innymi zwierzętami dla mediów ogólnopolskich i lokalnych. Publikowałem m.in. w Przeglądzie Filozoficznym, Artmixie, Kulturze Popularnej, Bez Dogmatu, Magazynie Sztuki, Gazecie Wyborczej, Polityce, Dwutygodniku, Kukbuku, Magazynie Kontakt, Amor Fati, Jednak Książki, Blizie, Wakacie, Dzienniku Opinii, Wschodnim Roczniku Humanistycznym, Fabulariach, Er(r)go, Edukacji Etycznej, Kropli, Vege, Mentorze, Organicu, Eko i My, Neurokulturze i Zielonych Brygadach.

Uczestniczę w debatach publicznych, przygotowuję prelekcje i wykłady, które prezentowałem w kilkunastu miastach Polski. W 2019 roku byłem prelegentem TEDx Gdynia. Byłem współautorem i współprowadzącym cykliczne spotkania „Aktywizm słów”, odbywające się w warszawskiej księgarni Tarabuk, a poświęcone prezentacji i omówieniu książek w różnych aspektach dotyczących zwierząt pozaludzkich. W latach 2021-2022 współorganizowałem cykl sympozjów „Animal studies dla zaawansowanych” na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, których byłem również jednym z pomysłodawców.

Jestem weganinem od 1999 roku i jednym z bohaterów reportażu Uwaga! TVN „Weganie żyją dłużej”. Moje wypowiedzi zawarte są w pierwszym polskim niezależnym filmie dokumentalnym „To tylko zwierzęta”, ukazującym różne oblicza relacji między człowiekiem a innymi zwierzętami, a także w filmie dokumentalnym „Jutro będzie futro”, pokazującym realia wykorzystywania zwierząt dla futer. W roku 2005 byłem nominowany do nagrody „Serce dla zwierząt”.

Określam się mianem pragmatycznego abolicjonisty. Jestem więc zwolennikiem zupełnego odejścia od krzywdzącego wykorzystywania zwierząt, jednak rozumiem, że na drodze do osiągnięcia tego celu koniecznia jest akceptacja niektórych działań reformatorskich.

Jestem także absolwentem Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Cenię sceptycyzm, jestem ateistą, uwielbiam czarną herbatę z brązowym cukrem. Namiętnie słucham muzyki. Jestem ojcem Bruna i Kai.

Spójrz także: http://animalstudies.pl/tag/gzyra/

W obronie zwierząt