Teoria praw zwierząt T. Regana a etyka środowiskowa – referat na konferencji „Współczesne problemy filozofii środowiskowej”


gzyra.net12 czerwca 2014 roku odbędzie się II konferencja naukowa „Współczesne problemy filozofii środowiskowej”, zorganizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja ma na celu krytyczną debatę nad próbą holistycznego ujęcia problemu degradacji środowiska naturalnego z perspektywy filozofii oraz dyskusję nad nowymi kierunkami rozwoju filozofii środowiskowych na świecie.

W ramach sesji III „Filozofia środowiskowa wobec zwierząt” (aula 201), przedstawię referat zatytułowany:

Jednostki jako całości. Teoria praw zwierząt Toma Regana a etyka środowiskowa

Streszczenie:

Teoria praw zwierząt Toma Regana mówi o moralnych prawach jednostek posiadających wartość wewnętrzną (inherent value) i będących podmiotami życia (subject-of-a-life). Podstawowe prawo do szacunku, z którego wynikają inne, jak na przykład prawo do życia i integralności cielesnej, ma w tej teorii moc atutu, rozumianego jako siła normatywna przeważająca nad innymi, słabszymi racjami. Są wśród nich również te wynikające z interesów grupy czy instytucji (czy dowolnego porządku wyższego rzędu). W teorii Regana gatunki, ekosystemy czy biosfera nie mają praw moralnych. Takie (indywidualistyczne) podejście wydaje się nieuchronnie konfliktowe w zestawieniu z holistycznie zorientowaną etyką środowiskową. Prześledzę stosunek Regana do jej wybranych założeń i praktycznych implikacji, odnosząc się między innymi do słynnego zarzutu o potencjalny ekofaszyzm etyki środowiskowej, która nie rozpoznaje dobra jednostek jako nadrzędnego.

Pełny program konferencji „Współczesne problemy filozofii środowiskowej” (pdf).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *