Zwierzęcość, Mięso i ekofaszyzm


bebUkazał się monograficzny numer czasopisma „Jednak Książki” No 2 (2014), zatytułowany „Zwierzęcość”  i poświęcony relacjom człowieka z resztą zwierząt. Czasopismo wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.Ponad 200-stronicowy numer zawiera kilkanaście tekstów, w tym mój, zatytułowany „Problem zwierząt. Jak traktujemy i jak postrzegamy zwierzęta?”. Został potraktowany przez Redakcję jako wprowadzający, a jego specjalny status (dziękuję!) dał mi możliwość mówienia głównie o aspektach etycznych, a nie literackich. Piszę w nim o trudnościach w rozpoznaniu statusu zwierząt w kulturze, o tym jakie mamy (lub próbujemy mieć) alibi eksploatując zwierzęta, o tym jak są kategoryzowane (również w języku), o podobieństwach zwierząt do nas i ich odmienności i o niewidoczności ich krzywdy.

Całość dostępna jest on-line (także w pdf). Czasopismo publikowane jest na zasadzie otwartego dostępu, a więc za lekturę nie trzeba płacić. Miłej lektury!

Jednak książki ZwierzęcośćOprócz intensywnego pisania miałem ostatnio okazję uczestniczyć w dwóch konferencjach. Po obu pozostaną publikacje, chociaż nie wiem jeszcze, czy będą to książki czy zbiory tekstów w czasopiśmie.

I tak, brałem udział wInterdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Mięso!”, zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w dniach 23-24 czerwca 2014 r. Miałem przyjemność otworzyć konferencję prezentacją „Zwierzęta w reklamie mięsa. Na marginesie raportu”. Abstrakt wystąpienia można przeczytać w tym miejscu.

Wcześniej poprzednie wersje prezentacji pokazywałem w Łodzi, Poznaniu i Krakowie. Za każdym razem, kiedy zajmuje się tą tematyką, mam wrażenie, że odwołuję się do archiwaliów, bo raport Empatii „Zwierzęta w reklamie mięsa” pochodzi z roku 2005. Z drugiej strony, mam wrażenie aktualności, bo aż tak wiele przez te lata się nie zmieniło, jeśli chodzi o wykorzystywanie wizerunków zwierząt w reklamie. Nowa wersja prezentacji mówi zresztą nie tylko o Polsce.

Konferencja MięsoZająłem się także kwestią teorii praw zwierząt w kontekście etyki środowiskowej, co zawsze mnie ciekawiło (nie tylko z powodu słynnego zarzutu Toma Regana wobec etyki Aldo Leopolda o jej potencjalny ekofaszyzm), ale nie miałem motywacji, żeby doczytać wnikliwie to, co powinienem. W końcu się udało. :) Na II konferencji naukowej „Współczesne problemy filozofii środowiskowej”, przygotowanej przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 12.06.2014 r. miałem referat „Jednostki jako całości. Teoria praw zwierząt Toma Regana a etyka środowiskowa”. Abstrakt mojego wystąpienia można przeczytać w tym miejscu.

Spis moich tekstów, referatów, prezentacji itd. można zobaczyć na tej stronie. Wszystkich zainteresowanych współpracą proszę o kontakt.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *