Zwierzęta w reklamie mięsa. Na marginesie raportu


Dariusz Gzyra

Zwierzęta w reklamie mięsa. Na marginesie raportu

prezentacja na Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Mięso!”

Instytut Kulturoznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Warszawa, 23-24 czerwca 2014 r.)

Abstrakt:

Aleksandr Sołżenicyn powiedział kiedyś: „Przemoc nigdy nie występuje samodzielnie – zawsze jej towarzyszy kłamstwo”. Mięso jest czymś, co nieuchronnie związane jest z przemocą wobec zwierząt. W roku 2005 Stowarzyszenie Empatia opublikowało raport „Zwierzęta w reklamie mięsa” będący próbą krytycznej analizy wizerunków zwierząt na opakowaniach produktów mięsnych, w reklamie i znakach towarowych. Setki zebranych przykładów pokazały prawidłowości wykorzystywania wizerunków zwierząt, np. sugestię, że zwierzęta są usatysfakcjonowanymi wolontariuszami chowu i rzezi. Często pokazane są w sposób żartobliwy i odrealniony (np. disneyfikacja). Reklama skierowana do dzieci wykorzystuje specjalne techniki, np. zdrobnienie nazw towarów. Pokłosiem publikacji raportu była modyfikacja zapisów Kodeksu Etyki Reklamy w zakresie wykorzystywania wizerunku zwierząt. Czy od tamtej pory dokonała się jakaś zmiana w wykorzystywaniu wizerunków zwierząt? Czy zapis kodeksu jest wystarczający? Czy praktyki polskich producentów i handlowców są wyjątkowe? Czy można mówić o etycznych formach reklamy mięsa, które samo wiąże się bezpośrednio z krzywdą zwierząt? Czy warto walczyć o kwestie odpowiedniego wizerunku zwierząt, skoro im samym jest to obojętne?

Więcej tekstów i referatów jest w tym miejscu.

Konferencja Mięso


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *