Zdolność do odczuwania (sentiency) w teorii praw zwierząt Toma Regana


Dariusz Gzyra

Zdolność do odczuwania (sentiency) w teorii praw zwierząt Toma Regana

referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji „Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?”

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 12-14 marca 2014 r.)

Abstrakt:

Teoria praw zwierząt Toma Regana (the rights view) uważana jest przez wielu za najpełniej sformułowane stanowisko filozoficzne dotyczące etyki relacji człowieka z innymi zwierzętami i odwołujące się do języka praw. Jednym z jego wyróżników jest powołanie kategorii podmiotu życia (subject-of-a-life) określającej wymagania wobec istot, o których można mówić, że mają prawa moralne. Zestaw cech konstytuujących podmioty życia i dającym im status moralny jest powodem licznych komentarzy, w tym krytycznych. Wskazuje się, że są zbyt wymagające – wymagają więcej niż podstawowa zdolność do odczuwania – i wartościujące poprzez podobieństwo do cech ludzkich. Pojęcie zdolności do odczuwania (sentiency) nie ma jednego, ściśle określonego znaczenia. Odwołuje się do niego wiele teorii etycznych dotyczących zwierząt pozaludzkich, również niedeontologicznych, jak na przykład Singerowski utylitaryzm preferencji. Prześledzę stosunek Regana do kwestii zdolności do odczuwania i jej miejsca w jego teorii praw zwierząt.

Więcej tekstów i referatów w tym miejscu.

Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropcentrycznego paradygmatu?


1 myśl w temacie “Zdolność do odczuwania (sentiency) w teorii praw zwierząt Toma Regana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *