Wyzwolenie poprzez ograniczenie

Streszczenie referatu

Konferencja „Co nas wyzwala, co nas zniewala”
Koło Naukowe Socjologów SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Warszawa, 7 kwietnia 2017 r.

Dariusz Gzyra

Wyzwolenie poprzez ograniczenie

Zdecydowana większość ludzi stosuje jakąś formę ograniczenia żywieniowego, wynikającego z określonej postawy etycznej. W naszym kręgu kulturowym kanibalizm jest nieakceptowany. Bardzo rzadko również jemy zwierzęta nazywane towarzyszącymi lub domowymi, jak psy i koty. Liczba osób, które odmawiają spożywania zwierząt tradycyjnie jedzonych w naszej kulturze (jak kury, krowy, świnie, ryby), a także wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego, systematycznie rośnie, choć wciąż jest to grupa wyraźnie mniejszościowa. Samoograniczenie przyjmuje różne formy, np. reduktarianizmu, fleksitarianizmu, wegetarianizmu lub weganizmu. Duża część współczesnego ruchu społecznego działającego na rzecz zwierząt, widzi w promocji takich postaw jedno z ważnych narzędzi „wyzwolenia zwierząt”. Jednocześnie, w ostatnich latach nasila się zjawisko postweganizmu, a więc przekonania, że efektywniejszym niż promocja konsekwentnej postawy odmowy spożywania produktów zwierzęcych sposobem działania na rzecz zwierząt, jest „ograniczenie samoograniczenia”, a więc zachęcania do przyjęcia postawy pośredniej, jako łatwiejszej do akceptacji przez wiele osób. W referacie prześledzę różne aspekty samoograniczenia w powyższym kontekście, dokonam klasyfikacji i krytycznej analizy opisanych postaw.

Konferencja "Co nas wyzwala, co nas zniewala" | gzyra.net