Weganizm a reduktarianizm i kampanie jednotematyczne


Dariusz Gzyra

Weganizm a reduktarianizm i kampanie jednotematyczne

I Ogólnopolskie Seminarium „Studia nad weg(etari)anizmem w kontekście badań literackich i kulturowych. Dylematy i perspektywy”

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Zakład Teorii Literatury i Kultury Uniwersytetu Śląskiego

Sosnowiec, 28 maja 2018 r.

Streszczenie wystąpienia

Na podstawie analizy klasycznej definicji weganizmu promowanej przez The Vegan Society oraz późniejszych prób określenia czym jest weganizm, zbadam status weganizmu w odniesieniu do dwóch istotnych pojęć, określających współczesne praktyki społeczne zmierzające do poprawy losu zwierząt: reduktarianizmu i kampanii jednotematycznych. Jeśli reduktarianizm jest świadomym ograniczeniem korzystania z produktów zwierzęcych, czy weganizm można uznać za jego formę, skoro wiemy, że – pomimo ambicji wykluczenia produktów zwierzęcych – wciąż wiąże się z krzywdą zwierząt? Jeśli kampania jednotematyczna to ograniczone, wybiórcze działanie na rzecz określonej grupy zwierząt lub przeciw określonej krzywdzącej zwierzęta praktyce, to czy weganizm można uznać za formę kampanii jednotematycznej, skoro skupia się na zwierzętach pozaludzkich?

Uniwersytet Śląski | gzyra.net