Propozycja nowej klasyfikacji współczesnych nurtów działania na rzecz zwierząt

Dariusz Gzyra

Propozycja nowej klasyfikacji współczesnych nurtów działania na rzecz zwierząt

referat na Ogólnopolskiej Konferencji „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku: hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie”
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań, 30.09-1.10.2016 r.

Od XIX w. można mówić o dynamicznym rozwoju zorganizowanych działań na rzecz zwierząt pozaludzkich: powstawaniu organizacji społecznych (w tym wegetariańskich, a później wegańskich), a także prób zmiany prawa. Tzw. ruch prozwierzęcy od początku był zróżnicowanym ruchem społecznym, a podziały (dotyczące celów i strategii ich osiągania), które zarysowały się na wcześniejszych jego etapach, utrzymały się, a nawet wzmocniły, dając w efekcie dużą różnorodność nurtów i podnurtów. Aby opisać to zróżnicowanie, należy przeformułować i uzupełnić trójpodział ruchu prozwierzęcego (animal welfare/new welfare/animal rights), zaproponowany w latach 90. XX wieku przez amerykańskiego prawnika Gary’ego L. Francione. W moim referacie opiszę chronologię rozwoju ruchu prozwierzęcego i jego historyczne oraz współczesne podziały. Zaproponuję również nową formułę klasyfikacji współczesnego ruchu prozwierzęcego, w szczególności uwzględniającą różne formy abolicjonizmu. Wprowadzę pojęcie pragmatycznego abolicjonizmu i naszkicuję jego cechy.

Program konferencji: http://www.praktykiwobeczwierzat.pl/program

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku | gzyra.net