O krzywdzie odbierania życia – głosy wybrane


Dariusz Gzyra

Streszczenie referatu

III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”
ZOOTANATOS

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) w Katowicach
25–26 września 2017 r.

O krzywdzie odbierania życia – głosy wybrane

Kwestia odbierania życia zwierzętom pozaludzkim jest – oprócz kwestii jakości ich życia, a więc poziomu dobrostanu, wynikającego z działań człowieka – podstawowym wątkiem rozważań etycznych dotyczących relacji człowieka i zwierząt. Kwestię tę można analizować w wielu aspektach, lecz szczególnie istotne wydają się w tym kontekście rozważania z zakresu teorii wartości (czy życie jest wartością dla zwierzęcia, a jeśli tak, to jaką?), etyki normatywnej (czy lub kiedy zabijanie zwierząt jest dozwolone?), a także filozofii politycznej (pomagającej wypracować odpowiednie praktyki międzygatunkowej wspólnoty, uwzględniającej również prawa/interesy zwierząt).

Odpowiedź na fundamentalne pytanie o warunki dopuszczalności zabijania zwierząt dzieli poszczególnych teoretyków, ale stanowi również kluczowy wyróżnik założeń ideologicznych poszczególnych nurtów działania społecznego na rzecz zwierząt, w jego spektrum od nurtu animal welfare do skrajnych form abolicjonizmu. W referacie przedstawię wybrane głosy teoretyków (przede wszystkim etyków i filozofów polityki), którzy argumentują na rzecz uznania odbierania życia zwierzętom pozaludzkim za nieuprawnione i krzywdzące oraz postulują odpowiednią do tej konkluzji zmianę praktyk kulturowych i społecznych.

Sue Coe "Select" | gzyra.netSue Coe „Select”

Program III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ZOOTANATOS
25–26 września 2017 r.