Czy stosowanie przemocy w obronie zwierząt może być usprawiedliwione? Odpowiedź Toma Regana

Dariusz Gzyra

Czy stosowanie przemocy w obronie zwierząt może być usprawiedliwione?
Odpowiedź Toma Regana

Abstrakt na Seminarium „Zwierzęce”, zorganizowane przez Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego 20 października 2014 r.

Amerykański filozof Tom Regan jest twórcą najszerzej komentowanej teorii praw zwierząt. Jego zainteresowanie tą tematyką było pochodną zainteresowania prawami człowieka i poglądami Gandhiego, a jego aktywizm na rzecz zwierząt – kolejnym stadium działań przeciw przemocy, związanej między innymi z wojną w Wietnamie. We współczesnym świecie przemoc wobec zwierząt jest powszechna, wiele jej form wpisuje się w normę kulturową traktowania zwierząt. Dzieje się tak choćby w ramach przemysłów wykorzystujących w sposób krzywdzący zwierzęta czy różnych form aktywności kulturalnej lub naukowej. Stosowanie przemocy przez ruch praw/wyzwolenia zwierząt jest marginalną formą jego aktywności, jednak będącą obiektem żywych kontrowersji. Stanowi interesujący temat dociekań etycznych. W moim referacie a) prześledzę stosunek Reganowskiej teorii praw zwierząt (the rights view) do kwestii dopuszczalności stosowania przemocy w działaniach na rzecz zwierząt b) wyjaśnię jakie rodzaju akty Regan uważa za akty przemocy c) podam przykłady krytyki podejścia Regana w omawianej kwestii.

 Czy stosowanie przemocy w obronie zwierząt może być usprawiedliwione? Odpowiedź Toma Regana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *