Filozofia wobec świata zwierząt – o książce i spotkaniu z autorami


gzyra.net„Filozofia wobec świata zwierząt” – to tytuł książki, która została wydana w zeszłym roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Monografia jest zbiorem sześciu artykułów, których autorami są m.in. Jacek Lejman, Dominika Dzwonkowska i Justyna Tymieniecka-Suchanek. W książce znajduje się również mój tekst „Teoria praw zwierząt Toma Regana a etyka środowiskowa”.

Artykuł ten jest rozwinięciem referatu „Jednostki jako całości. Teoria praw zwierząt Toma Regana a etyka środowiskowa”, który wygłosiłem podczas II Konferencji Naukowej „Współczesne problemy filozofii środowiskowej”, zorganizowanej w czerwcu 2014 r. przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Filozofia wobec świata zwierząt - gzyra.net

Spis treści:

  1. Próby uzasadnienia idei ochrony zwierząt – Michał Latawiec
  2. O zmyślności zwierząt. Rozważania wokół etyki zróżnicowanych natur – Jacek Lejman
  3. Krótko o „słabej” wersji antropocentryzmu Bryana G. Nortona – Mirosław Twardowski
  4. Znaczenie empatii i współczucia w trosce o jakość życia zwierząt – Dominika Dzwonkowska
  5. Teoria praw zwierząt Toma Regana a etyka środowiskowa – Dariusz Gzyra
  6. O społecznej i naukowej kondycji bioetyki w Rosji. Sylwetka Tatiany Pawłowej na tle innych obrońców zwierząt – Justyna Tymieniecka-Suchanek

9 marca 2016 r. w warszawskiej księgarni (i kawiarni) Psyche odbędzie się spotkanie z autorami książki, w którym również będę uczestniczył. Oto treść zaproszenia z wydarzenia na Facebooku:

Księgarnia Psyche oraz Polskie Towarzystwo Etyczne zapraszają na spotkanie poświęcone książce „Filozofia wobec świata zwierząt” (Wydawnictwo UKSW). Monografia ta jest jedną z niewielu na polskim rynku księgarskim, poświęconą filozoficznym rozważaniom nad statusem zwierząt. Gośćmi spotkania będą autorzy książki:

dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek – kierownik Laboratorium Animal Studies-Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Redaktor Naczelna czasopisma „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”. Autorka dwóch monografii, współ- i redaktorka trzech monografii zbiorowych, opublikowała kilkadziesiąt artykułów i recenzji naukowych. Członkini Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

dr Dominika Dzwonkowska – adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, sekretarz czasopisma „Studia Ecologiae et Bioethicae”, reprezentantka na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Etyki Środowiskowej. Zajmuje się ekofilozofią, problemami zrównoważonego rozwoju, etyką środowiskowa.

Dariusz Gzyra – doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Etycznego. Działacz społeczny, publicysta, animator studiów nad zwierzętami (animal studies, human-animal studies) w Polsce.

Ze wstępu do książki:

„Wprawdzie monografia nie wyczerpuje wszystkich kwestii związanych z filozoficznym pytaniem o zwierzęta, niemniej ujmuje je z perspektywy różnych szczegółowych zagadnień, jakie pojawiają się w debacie nad statusem zwierząt i ich miejscem w filozofii. Ustosunkowuje się do istotnych wyzwań filozofii, do pytań o status zwierząt, o możliwość/konieczność objęcia ich ochroną etyczną lub prawną, o motywacje w podejmowaniu dyskusji nad tymi zagadnieniami czy też nad stanem dyskusji w różnych nurtach filozofii.

Mimo pojawienia się wielu pytań i nierozstrzygniętych kwestii teoretycznych, nie ulega wątpliwości, że kwestia zwierząt jest jednym z nowych wyzwań stojących przed współczesnym człowiekiem. Dotychczasowy antropocentryczny światopogląd musi ugiąć się przed postulatem, by mieć na uwadze los zwierząt w wyborach etycznych”.

Wstęp wolny.

Spotkanie poprowadzi Tomasz Stawiszyński, filozof, publicysta. Podczas spotkania będzie możliwość wygrania książki w konkursie oraz zakupu jej w promocyjnej cenie.

A, zapomniałbym: miałem także przyjemność projektować okładkę tej książki. Zapraszam serdecznie na spotkanie! Więcej informacji o książce: http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1104

Filozofia wobec świata zwierząt - Księgarnia Psyche - gzyra.net


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *