Referat o Zoopolis w Katowicach i teksty w „Zoophilologica”

Dariusz Gzyra  | gzyra.netZ radością donoszę, że na II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy byt”: ZWIERZĘ/JĘZYK/EMOCJE, która odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 21 i 22 września 2015 r., wygłoszę referat Zwierzęta pozaludzkie jako podmioty polityki. Koncepcja zoopolis i jej krytyka. Planowana jest również publikacja pokonferencyjna. Abstrakt mojego wystąpienia można przeczytać na tej stronie.

O książce Zoopolis; A Political Theory of Animal Rights Sue Donaldson i Willa Kymlicka pisałem także do pierwszego numeru interdyscyplinarnego czasopisma „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”. W tym samym numerze ukaże się (bo wiem, że przeszedł pozytywnie proces recenzyjny) mój tekst Problem dopuszczalności stosowania przemocy w obronie zwierząt w teorii praw zwierząt Toma Regana. To rozwinięcie referatu, który wygłosiłem na interdyscyplinarnym seminarium „Zwierzęce”, zorganizowanym przez Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w październiku 2014 r. Abstrakt tego referatu można przeczytać na tej stronie.

Nie sposób nie wspomnieć, że zarówno konferencja, jak i czasopismo i seminarium, a  nawet powstanie pracowni badawczej LAS-TK, wiążą się z nazwiskiem dr hab. Justyny Tymienieckiej-Suchanek, jednej z ważniejszych animatorek studiów nad zwierzętami (animal studies) w Polsce.

I jeszcze raz o Zoopolis – tym razem zapraszam do posłuchania (starszego nieco) nagrania audycji Tomasza Stawiszyńskiego „Niedziela Filozofów” w RDC, w której wspomniałem o koncepcji Donaldson i Kymlicka, a także (nowszego) nagrania „Wieczoru RDC”, też o Zoopolis, a dodatkowo także o ekoencyklice Laudato si’ papieża Franciszka. Przy okazji: napisałem o niej tekst dla Dziennika Opinii Krytyki Politycznej – Papież weganin.

Przypominam też mój tekst z września 2014 r. „Ekumeniczny totalitaryzm wszech czasów”, który napisałem dla Dziennika Opinii Krytyki Politycznej – też poświęcony był polityce w kontekście zwierząt pozaludzkich. To dosyć gorzki tekst, o totalnym wykluczeniu. Fragment na zachętę:

Liberalizm, konserwatyzm, anarchizm, marksizm, socjalizm, feminizm. Nawet tam, gdzie można mówić o wrażliwości społecznej i świadomości opresji wobec słabszych, zwierzęta niemal nie są brane pod uwagę. Nawet przez te ideologie, które tak doskonale zdają sobie sprawę z uprzedmiotowienia ciała, zła gwałtu, dominacji i wyroku na podstawie płci.

Autonomia, braterstwo, demokracja, ekonomia, państwo, społeczeństwo, komunitaryzm, dystrybutywna sprawiedliwość, równość, wolność, władza, własność, prawa, tolerancja, zaufanie, cnota, dobrobyt. Nie ma tam zwierząt. Nawet, gdy mowa jest o enwironmentalizmie, w dużej części zwierzęta są traktowane jako składniki ekosystemu, któremu nadaje się nadrzędną wartość. Pomimo że tylko jednostki odczuwają i chcą żyć, a nie gatunki, biotopy czy ekosystemy.

Zwierzęta pozaludzkie jako podmioty polityki. Koncepcja zoopolis i jej krytyka | Dariusz Gzyra


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *