Teoria praw zwierząt T. Regana a etyka środowiskowa – referat na konferencji „Współczesne problemy filozofii środowiskowej”


gzyra.net12 czerwca 2014 roku odbędzie się II konferencja naukowa „Współczesne problemy filozofii środowiskowej”, zorganizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja ma na celu krytyczną debatę nad próbą holistycznego ujęcia problemu degradacji środowiska naturalnego z perspektywy filozofii oraz dyskusję nad nowymi kierunkami rozwoju filozofii środowiskowych na świecie.

W ramach sesji III „Filozofia środowiskowa wobec zwierząt” (aula 201), przedstawię referat zatytułowany:

Jednostki jako całości. Teoria praw zwierząt Toma Regana a etyka środowiskowa

Streszczenie:

Teoria praw zwierząt Toma Regana mówi o moralnych prawach jednostek posiadających wartość wewnętrzną (inherent value) i będących podmiotami życia (subject-of-a-life). Podstawowe prawo do szacunku, z którego wynikają inne, jak na przykład prawo do życia i integralności cielesnej, ma w tej teorii moc atutu, rozumianego jako siła normatywna przeważająca nad innymi, słabszymi racjami. Są wśród nich również te wynikające z interesów grupy czy instytucji (czy dowolnego porządku wyższego rzędu). W teorii Regana gatunki, ekosystemy czy biosfera nie mają praw moralnych. Takie (indywidualistyczne) podejście wydaje się nieuchronnie konfliktowe w zestawieniu z holistycznie zorientowaną etyką środowiskową. Prześledzę stosunek Regana do jej wybranych założeń i praktycznych implikacji, odnosząc się między innymi do słynnego zarzutu o potencjalny ekofaszyzm etyki środowiskowej, która nie rozpoznaje dobra jednostek jako nadrzędnego.

Pełny program konferencji „Współczesne problemy filozofii środowiskowej” (pdf).


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *